SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ – Jacca
Skip to content Skip to footer

JACCA PLATFORMUNU KULLANARAK BU SÖZLEŞME’NİN ŞARTLARINI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE MOBİTE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ÜRÜNÜ KULLANMANIZI ENGELLEDİ İSE ÜRÜNÜ ÇEVRİMİÇİ VEYA ÇEVRİMDIŞI OLARAK KULLANMAYINIZ.

(A)

TARAFLAR VE TANIMLAR

 1. Taraflar

İşbu sözleşmenin bir tarafını Yenibosna Merkez Mh. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cd. No: 8 K: 4 Bahçelievler/İstanbul/Türkiye adresinde bulunan Mobite Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi, (bundan böyle kısaca “JACCA” olarak anılacaktır.) diğer tarafını ise KULLANICI oluşturur.

İşbu sözleşmede JACCA ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 • Tanımlar

JACCA Platformu/Platform:  İşbu sözleşmenin taraflarından olan Mobite Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne ait www.jacca.com web sayfası üzerinden ve ileride geliştirilecek farklı portallar üzerinden işbu sözleşmenin B maddesindeki hizmetleri veren platformu ifade etmektedir.

KULLANICI: JACCA Platformu’nun işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden bir veya birkaçını kullanan gerçek veya tüzel kişi, tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişidir.

İşletme: JACCA Platformu’nu KULLANICI’nın hizmetine sunmak için kiralayan veya satın alan işletmelerdir. (işbu sözleşmede “İşletme” olarak anılacaktır.)

Hizmetler: JACCA tarafından KULLANICI’ya sunulan; işletme değerlendirme, çalışan değerlendirme, fiyat listesi görüntüleme, menü görüntüleme, ödeme yapma, sipariş verme, yetkili/garson çağırma, anket cevaplama hizmetleridir.

 (B)

JACCA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

JACCA tarafından sunulan ve aşağıda açıklanan hizmetlerin ifası sırasında KULLANICI, izin verilen amacın dışına çıkmayacak, işbu sözleşmede belirlenen şartları ihlal etmeyecek, üçüncü tarafların ya da JACCA’nın fikri mülkiyet haklarını ve /veya kişilik haklarını ihlal edecek biçimde kullanmayacaktır. Aksi halde ve İşletme değerlendirme hizmetinin kullanılmasından doğan tüm sonuçlarda, üçüncü kişiler dahil tüm taraflara karşı münhasıran KULLANICI sorumlu olup JACCA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. JACCA’ya KULLANICI’dan kaynaklı bir sebep ile yönlendirilen; adli veya idari yaptırım ve zarar, tazmin talebi olması durumunda JACCA’nın işbu zararın tamamını, doğrudan ve dolaylı zararını KULLANICI’ya rücu imkanı bulunacaktır. JACCA; İşletme ve içerik ile ilgili hiçbir hususu ve öneri, bildirim ve şikayet sonucu ve değerlendirmeye alınmasına ilişkin hiçbir hususu garanti, beyan ve taahhüt etmez, işbu hususlar münhasıran İşletme’nin sorumluluğundadır.

 JACCA platformu üzerinden sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir.  

 1. İşletme Değerlendirme: KULLANICI şikayetlerinin anlık olarak İşletme yetkililerine ulaştırılması için tasarlanan, öneri, bildirim ve şikayetlerin yetkililere ulaşmasını sağlayan hizmettir. Bu hizmetin kullanılması sırasında KULLANICI’nın işbu sözleşme ve hukuka aykırı eylemlerinden meydana gelebilecek hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir. Bu sorumluluğun KULLANICI’da olduğunu KULLANICI açıkça beyan ve kabul eder.  
  1. Çalışan Değerlendirme: İşletme çalışanlarının KULLANICI olarak İşletme’ye ilişkin öneri, bildirim ve şikayetlerin yetkililere ulaşmasını sağlayan hizmettir. Bu hizmetin kullanılması sırasında KULLANICI’nın işbu sözleşme ve hukuka aykırı eylemlerinden meydana gelebilecek hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir. Bu sorumluluğun KULLANICI’da olduğunu KULLANICI açıkça beyan ve kabul eder.
  1. Fiyat Listesi Görüntüleme: KULLANICI’ların, işletmelerin ürün ve hizmetlerin fiyat bilgilerine ulaşmalarını sağlayan hizmettir. Fiyat listesi görüntüleme hizmetinin ifası sırasın meydana gelebilecek fiyat değişikliklerinden ve bu durum sebebiyle KULLANICI’nın uğradığı müspet ve menfi hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir.
  1. Menü Görüntüleme: KULLANICI’ların, işletmelerindeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını, resimlerini, içeriklerini öğrenmelerini ve menülerini görüntülemelerini sağlayan hizmettir. Menü görüntüleme hizmeti sırasında menüde meydana gelebilecek değişikliklerden ve bu durum sebebiyle KULLANICI’nın uğradığı müspet ve menfi hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir.
  1. Sipariş Verme: KULLANICI’ların, işletmelerin ürün ve hizmetlerin fiyat bilgilerine ulaşmalarını ve bu bilgiler doğrultusunda kullanmayı dilediği hizmetleri veya tüketmeyi/ kullanmayı diledikleri ürünleri tek bir sanal sepet içerisinde toplamalarını, İşletme’nin JACCA Platformu nezdinde belirlemiş olduğu ödeme metotları aracılığıyla ödeme yaparak veya ödeme yapmaksızın oluşturmuş oldukları siparişi yetkililere iletmelerini sağlayan hizmettir. Fiyat listesi görüntüleme hizmetinin ifası sırasında meydana gelebilecek fiyat değişikliklerinden ve bu değişiklikler sebebiyle mükerrer ödeme, fazla ödeme, ödemenin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi hususlarında ve kart güvenliğine ilişkin hususlarda,  KULLANICI’nın uğrayacağı müspet ve menfi hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir.
  1. Ödeme Yapma: KULLANICI’ların, işletmelerde almış oldukları hizmet sonrasında yapacakları ödemenin JACCA Platformu üzerinden JACCA’nın anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yapmalarını sağlayan hizmettir. Kart güvenliğine ilişkin hususlar, mükerrer ödeme, fazla ödeme, ödemenin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi hususlarında KULLANICI’nın uğrayacağı müspet ve menfi hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir.
  1. Yetkili/Garson Çağırma: KULLANICI’nın JACCA Platformu aracılığı ile işletmelerdeki yetkili/garson çağırmasını sağlayan hizmettir. Yetkili/Garsonun gelmemesi veya geç gelmesi hallerinde KULLANICI’nın uğrayacağı müspet ve menfi hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir.
  1. Anket Cevaplama: KULLANICI’nın, işletmelerin kendilerine gönderecekleri anketleri cevaplamasını sağlayan hizmettir. Bu hizmetin kullanılması sırasında KULLANICI’nın işbu sözleşme ve hukuka aykırı eylemlerinden meydana gelebilecek hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir. Bu sorumluluğun KULLANICI’da olduğunu, KULLANICI açıkça beyan ve kabul eder.
  1. Sadakat Programı: Jacca’nın kendi müşterilerine Jacca Platformu aracılığıyla sunabileceği indirim amaçlı kullanılabilecek puan kazanma, ücretsiz ürün kazanma vb. sadakat uygulamalarını içeren hizmettir. Bu hizmetin kullanılması sırasında KULLANICI’nın işbu sözleşme ve hukuka aykırı eylemlerinden meydana gelebilecek hiçbir zarardan JACCA sorumlu değildir. Bu sorumluluğun KULLANICI’da olduğunu, KULLANICI açıkça beyan ve kabul eder.

 (C)

GENEL ŞARTLAR

 1. KULLANICI, JACCA Platformu tarafından sunulan hizmetlerden birini, birkaçını yahut tamamını işbu sözleşmede belirlenen koşullar altında kullanabilir.
 2. KULLANICI, JACCA Platformu üzerinden İşletme’lere ilişkin, öneri, bildirim ve şikayet ile aldıkları hizmetin kalitesi, çalışan değerlendirmeleri, diğer memnuniyet ölçüleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunur. Buna göre; söz konusu değerlendirme, hizmet sektöründe son derece yaygın olan “şikâyet ve önerileriniz” uygulamasına benzer ve oy verme sistemine dayanır. KULLANICI, JACCA Platformu’nda bulunan diğer hizmetlerden olan fiyat görüntüleme ve menü görüntüleme hizmetlerine de ulaşabilmektedir.
 3. JACCA, KULLANICI’yı katılım oranlarına ve KULLANICI’nın ilgi alanlarına istinaden kendilerine uygun görülen unvanlara göre çeşitli yollarla ödüllendirebilir, KULLANICI’ya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar sunabilir ve ilgili kampanya ve ödülleri sağlayacak firmalar ile KULLANICI’nın platform nezdinde yer alan bilgilerini paylaşabilir. JACCA, KULLANICI’ya ödül verilmesi konusunda herhangi bir vaat ya da taahhüt vermemektedir ve ödül şekli, ödülü belirleme, değiştirme ve uygulamadan kaldırma konusunda karar almada tek başına yetkilidir. KULLANICI, bu konuda JACCA’dan hiçbir hak veya alacak talep edemezler. Bununla beraber İşletmelerin, JACCA adına Elektronik ileti gönderimi konusunda bir rıza almaması durumunda, JACCA Platformu aracılığı ile KULLANICI’ya sunulacak olan fırsat, kampanya ve indirimler ve bundan doğabilecek sorumluluklar tamamen fırsat, kampanya ve/veya indirimi sağlayan İşletmenin sorumluluğunda olup KULLANICI, bu hususta JACCA’yı sorumluluktan ari kıldığını kabul ve beyan eder.
 4. KULLANICI’ya, JACCA Platformu aracılığı ile JACCA tarafından belirlenecek mahiyette ve sıklıkta; aldıkları hizmet, personel, işletme vb. hakkında sorular yöneltilebilir. Soru uygulamasına katılıp katılmamak KULLANICI’nın inisiyatifindedir. KULLANICI işbu mahaldeki ticari iletişime onay verdiğini kabul ve beyan eder.
 5. JACCA, dilerse KULLANICI için sunduğu hizmetlere limit/kota koyabilir. Söz konusu limit ya da kotanın altında kalan KULLANICI’ya erişim sağlayarak, gerekli gördüğü takdirde bu kişilerin yorum yapmasını engelleyebilir.
 6. JACCA, JACCA Platformu’nu amacı dışında kullanan, kendisine ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek olan KULLANICI’nın uygulamayı kullanmasını engelleyebilir. KULLANICI’nın İşletme’ye veya üçüncü şahsılara vereceği zararlardan JACCA sorumlu olmayacaktır.
 7. JACCA, KULLANICI’nın puanlama haricinde ayrıca servis kalitesi ve memnuniyeti hakkında yorum yapıp yapamayacağını belirlemeye tek başına yetkilidir.
 8. JACCA, sunmuş olduğu hizmetlerde değişiklere gidebilir veya uygulamaya ekler yapabilir, platformun ana sayfasında görünecek şekillerde reklam alabilir. JACCA, bu gibi gelişmeleri uygulamaya ilave etmekte ya da uygulama kapsamını daraltmakta tek başına yetkilidir.
 9. JACCA, söz konusu platformu kullanım şartlarına uygun gibi görünse de işletmelere zarar vermek veya haksız fayda sağlamak amacıyla (örneğin hayatın olağan akşına aykırı şekilde sürekli olarak aynı işletmeye düşük puanlar verilmesi ya da sürekli olarak aynı işletmeye çok yüksek puan verilmesi gibi) kötü niyetli bir şekilde kullandığı tespit edilen KULLANICI’nın JACCA Platformu’na erişimini süresiz olarak durdurma yetkisine sahiptir. Bu hallerde, KULLANICI hiçbir hak ve alacak talep edemeyecek olup, JACCA’nın tüm diğer hakları saklı tutulacaktır.
 10. Taraflar, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını karşı tarafın onayı olmaksızın üçüncü şahıslara devredemez.
 11. Bu sözleşmenin herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. Taraflar bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için ortak mutabakat ile gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.
 12. JACCA’nın işbu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hak ve yetkisini kullanmamış olması feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
 13. Sözleşmede yapılacak her türlü ilave, çıkartma ve değişiklik JACCA tarafından web sitesinde yayınlanır ve KULLANICI için yeni hükümler bağlayıcı olacaktır.

(D)

KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

JACCA, herkese açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, JACCA yönetimi, ilgili KULLANICI’nın erişimini engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin, değerlendirme ve yorumların kaydedilmesi;
  1. JACCA içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması;
  1. JACCA Platformu’nun kullanım şartlarına uygun gibi görünse de işletmelere zarar vermek veya haksız fayda sağlamak amacıyla (örneğin hayatın olağan akşına aykırı şekilde sürekli olarak aynı işletmeye düşük puanlar verilmesi ya da sürekli olarak aynı işletmeye çok yüksek puan verilmesi gibi) kötü niyetli bir şekilde kullanılması;
  1. JACCA teknik, ticari ve hukuki güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

(E)

İÇERİK KULLANIMI

 1. JACCA aracılığı ile sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. JACCA içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler ve görsel diğer ürünler, uygulanan pazarlama sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu uygulamada yer alan herhangi bir unsuru, diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak JACCA’nın iznine tabidir. KULLANICI, Yazılımı, yürürlükteki mevzuata ve bu Sözleşme’ye uygun, 3. kişilerin fikri mülkiyet, gizlilik, ticari sır, JACCA ürünlerini kullanımı vb. herhangi bir hakkını ihlal etmeyecek ve yasadışı bir kullanımı teşvik etmeyecek şekilde kullanacağını beyan ve taahhüt eder.
 2. JACCA Platformu için kullanılan yazılımın hakkı JACCA’ya aittir. Söz konusu yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. KULLANICI, yazılımın herhangi bir bölümünü kopyalayamaz, tersine mühendislik yapamaz, kaynak koda dönüştüremez, kaynak kodunu türetmeyi deneyemez, şifresini çözemez, üzerinde değişiklik yapamaz. KULLANICI, bunları yapmayacağını veya organizasyon veya İşletme adına işlem yapılıyorsa söz konusu kuruluş altında yazılımı kullanan kişilerin bunları yapmasına imkân sağlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Yazılıma ilişkin her türlü kopya, bu Sözleşmeyi ihlal eder. KULLANICI işbu Sözleşmede ifade edilen yolların dışında, Yazılımı kısmen veya tamamen kullanamaz, değiştiremez, çeviremez, çoğaltamaz, geliştiremez, paylaşamaz ya da yazılımı veya yazılımın kopyalarını kullanım haklarını aktaramaz, satamaz, alt lisansını veremez, kiralayamaz, ödünç veremez veya ödünç alamaz ya da ticari hizmet sağlamak için kullanamaz. Bu kısıtlamanın yasalarla açık bir şekilde yasaklandığı durumlar haricinde, KULLANICI, yazılımda tersine mühendislik uygulayamaz veya başka bir şekilde kaynak kodunu bulmaya çalışamaz.
 3. KULLANICI, yazılımı ve işlevlerini gerçek veya hayali başka birini taklit edecek, kendini onlar gibi veya onlar adına ya da onlara bağlı şekilde hareket ediyormuş gibi sunacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, başkasının hesabına veya bilgilerine izinsiz olarak erişemez ve erişmeye çalışamaz.
 4. JACCA KULLANICI’ların işlemlerini herhangi bir şekilde kontrol etmekle yükümlü değildir. Fakat veri sorumlusunun İşletme olmasına karşın gerekmesi halinde JACCA veri işleyen olarak mevzuata uyum sağlanmasına katkı sunabilecektir. Bu kapsamda, KULLANICI, kendisinin, işbu Sözleşme’ye uygun davrandığını kontrol edilmesi ve gerekli olması durumunda JACCA Platformu üzerinde geliştirme yapabilmek amacıyla JACCA’nın kontrol sağlayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. KULLANICI, Platform’u ve işlevlerini, Platform’u kullanan diğer KULLANICI’nın bu hizmetlere erişim olanaklarını sınırlamayacak şekilde kullanacağını kabul eder. JACCA, hizmetlerin mümkün olan en çok sayıda KULLANICI tarafından kullanılmasını sağlamak üzere, KULLANICI’ya ayrı ayrı sağlanan hizmetlerin kapsamını sınırlama hakkını saklı tutar. Hizmetlerin kapsamının sınırlanması aynı zamanda, Platform işlevlerinden herhangi birinin kullanılma olasılığının tamamen sonlandırılması ve JACCA’nın sunucularındaki ya da üçüncü şahıs sunucularındaki Platform’un belirli bir işleviyle ilgili verilerin ve bilgilerin silinmesi anlamına da gelir.

(F)

SORUMLULUKLAR

 1. JACCA, işbu sözleşme kapsamındaki belirtilen hizmetleri İşletme’nin tercih ettiklerine göre KULLANICI’ya sunmakta ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri haricinde herhangi bir garanti sunmamakta ve herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. JACCA tarafından Platform “olduğu gibi” sağlanmıştır. Yasaların izin verdiği ölçüde JACCA, yazılım ve desteğe ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir ve JACCA, belirli bir amaç, unvan, ihlal etmeme veya sistem entegrasyonu için ticarete elverişlilik, kalite, uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere, Platform’la ilgili tüm diğer yükümlülükler ve sorumlulukları veya açık ya da zımni garantileri reddeder. JACCA Platform’un kullanımı veya performansıyla ilgili olarak ya da Platform’un hatasız, kesilmeden çalışacağının veya hatasız ya da kesintisiz olduğunun veya yazılımın tüm muhtemel tehditlere karşı koruma sağladığının garantisini veya teminatını vermez.
 2. KULLANICI, Platform’u kullanarak JACCA sunucularına yüklediği içeriklerden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, söz konusu içerikle ilgili tüm haklara sahip olduğunu veya içeriği karşıya yükleme yetkisi olduğunu ya da başka bir şekilde yasal olarak izinli olduğunu ve söz konusu içeriğin Platform’a ilişkin herhangi bir hizmet kullanım şartını ihlal etmediğini beyan eder. Söz konusu içeriklerin, bilgi veya malzemeleri hiçbir şekilde Platform’un kullanımı için izin verilen amacın dışında ya da işbu Lisansın hükümlerine aykırı olacak biçimde veya üçüncü tarafların ya da JACCA’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, Platform’u kullanırken hiçbir suretle Platform’a zarar verecek zararlı yazılımlar, virüsler, kötü amaçlı yazılımlar yüklemeyeceğini ve Platform’a dışarıdan zafiyet tarama faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğini, Platform’un ağ kapasitesine ağırlaştıracak işlemleri ve bunlar ile sınırlı olmamak üzere JACCA tarafından izin verilmeyen ve JACCA’ya doğrudan veya dolaylı olarak zarar verecek hiçbir dosya yüklemeyeceğini ve işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.
 3. KULLANICI, kullanım hakkına ilişkin olarak Platform’u, yazılımı ve lisanslarını satamaz, başkalarına devredemez, kiralayamaz, yeniden dağıtamaz veya lisansının bir bölümünü veremez.
 4. KULLANICI, JACCA’da yer alan ürünleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’da kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dâhil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.
 5. KULLANICI, JACCA platformundaki ilgili hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile JACCA’nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru, politika, bildirimlere, sözleşmelere ve bunlardaki değişikliklere uymayı peşinen kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
 6. KULLANICI’nın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya JACCA tarafından bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, KULLANICI’nın JACCA’dan yararlanması yine JACCA tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir. KULLANICI’nın işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine veya JACCA tarafından bildirilen kurallara uymamasından dolayı diğer KULLANICI, üyeler, işletmeler ve üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zararın sorumluluğu KULLANICI’ya aittir. Bu durumda JACCA’nın ilgili KULLANICI’ya karşı her türlü yasal hakkı saklıdır.
 7. JACCA, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen hallerden birinde doğrudan veya dolaylı olarak mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hariç olmak üzere herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
  1. Platform kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek olan içerik hatalarından,
  1. Platform’un KULLANICI tarafından kullanılmasından kaynaklanan kişisel haklar veya mülkiyet hakkına ilişkin kayıplardan,
  1. JACCA’nın kusuru olmaksızın sunucularına yetkisiz erişim nedeniyle sunucularda bulunan veri kayıplarından,
  1. Platform’a erişimin herhangi bir şekilde kesilmesi veya durdurulmasından,
  1. Herhangi bir üçüncü kişi davranışı nedeniyle oluşabilecek zararlardan,
  1. JACCA’nın kusuru olmaksızın sunucularından herhangi bir şekilde gerçekleşebilecek veri kaybından,
  1. Platform’un kullanılması nedeniyle doğabilecek herhangi bir içerik kaybından, hatasından kaynaklanan zararlardan.
  1. KULLANICI’ların sebep olacağı Türk Kanunları uyarınca suç, ihlal, kabahat teşkil eden her türlü eylemden,
  1. Hizmetlerin gereği gibi ifa edilememesi,
  1. Hizmetten beklenen faydanın elde edilememesi
  1. Hizmetin ifasında İşletme’nin ihmali, kastı veya kötü niyeti sebebiyle uğranılacak müspet ve menfi zararlardan,
 8. JACCA, KULLANICI’nın Platform aracılığı ile yapacağı değerlendirmelerden önce KULLANICI’nın rızası ile ilettiği ve JACCA Platformu aracılığıyla toplayacağı kimlik ve iletişim kategorisinde bulunan bazı kişisel bilgileri veri sorumlusu; üye olmayan KULLANICI’lar için ise işletme adına veri işleyen olarak muhafaza etmek ve söz konusu bilgilerin ilgili hizmetlerin sağlanması haricinde amaç dışı kullanımlarını önlemekle yükümlüdür. KULLANICI, vermiş olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder ve ayrıca 3.kişilerin verilerini hukuka aykırı bir şekilde kullanmadığını taahhüt eder. Aksi halde kast veya ihmalle verilmiş olan bilgiler sebebiyle, değerlendirme yapılan işletme veya verileri kullanılan 3. Kişinin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan KULLANICI sorumludur. Herhangi bir kişinin bu konuda JACCA’ya karşı uygulayacağı tazminat yaptırımına karşın bu yaptırımı KULLANICI’ya rücu hakkı JACCA’nın kendisine aittir.
 9. KULLANICI’ya verilen kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin KULLANICI dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan KULLANICI sorumludur. Aynı şekilde KULLANICI, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, KULLANICI adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer KULLANICI’nın özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. KULLANICI bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü ve JACCA’nın böyle bir durumdan dolayı uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zararı karşılayacağını kabul etmiş sayılmaktadır.
 10. KULLANICI, JACCA Platformu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanırken işbu belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmeyeceğini, JACCA platformu amacı dışında kullanmayacağını, üçüncü tarafların ya da JACCA’nın fikri mülkiyet haklarını ve /veya kişilik haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm sonuçlarda, üçüncü kişiler dahil tüm taraflara karşı münhasıran KULLANICI sorumlu olup JACCA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır ve JACCA’nın, uğrayacağı her türlü zararı nakden, defeaten ve aynen tazmin etmeyi kabul eder. JACCA, KULLANICI’nın JACCA Platformu’nun kullanımı nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarının tamamı için KULLANICI’ya aynen rücu hakkına sahiptir. 
 11. KULLANICI, JACCA’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. KULLANICI, Materyaller’in ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibinin veya lisans sahibinin JACCA olduğunu kabul etmektedir.
 12. KULLANICI, Platform üzerinden topladığı, kullandığı veya başka şekillerde işlediği kişisel verilerin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlediğini ve bu bağlamda JACCA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. JACCA Platformu, JACCA’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans linklerini içerebilir. JACCA, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 14. KULLANICI’nın JACCA’yı kullanarak vermiş olduğu siparişlerde fatura, fiş kesme yükümlülüğü JACCA’ya ait değildir. Fatura, fiş kesme yükümlülüğü İşletme’dedir. Fatura, fiş kesme ve ilgili konularda Vergi Hukuku ve Vergi Usul Kanunu kapsamında doğabilecek sorunlardan JACCA sorumlu değildir. KULLANICI, bu kapsamda JACCA’nın sorumluluğuna gitmeyeceğini açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder.
 15. JACCA, geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, KULLANICI hesabına bağlı olan bütün bilgileri KULLANICI’nın JACCA’ya pazarlama izni vermesi koşuluyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
 16. JACCA tarafından uygulamanın kullanılmasına ilişkin olarak farklı dönemlerde özel kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu hallerde KULLANICI belirtilen bu kurallara uymayı peşinen kabul etmiş sayılır.
 17. KULLANICI, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu KULLANICI sözleşmesinin tüm şart ve hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. KULLANICI, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle JACCA’nın, uğrayacağı her türlü zararı nakden, defeaten ve aynen tazmin etmeyi kabul eder. JACCA, KULLANICI’nın Platform’u kullanımı nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI’ya aynen rücu hakkına sahiptir. 

 (G)

JACCA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. JACCA, bu Sözleşmede KULLANICI’ya verilen JACCA Platformu’nu kullanma hakkı dışında, Platform’a dair tüm haklarını saklı tutar.
 2. JACCA, zaman zaman Platform’a ilişkin hata düzeltmeleri, yükseltmeleri ve diğer değişiklikleri sağlayabilir. Güncellemeler herhangi bir ek bildirimsiz ya da herhangi bir ek izin alınmaksızın otomatik olarak yüklenebilir.
 3. KULLANICI, bu sözleşmenin herhangi bir şartına uymaz ise, JACCA’nın başvurabileceği her türlü yetki veya hukuki çözüm saklı kalmak koşuluyla JACCA, sözleşmeden geri çekilme veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 4. JACCA; KULLANICI’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve KULLANICI’nın paylaşıma açtığı kişisel bilgileri İşletmeler adına veri işleyen olarak tuttuğu ve bu bilgileri İşletmeler haricinde üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, JACCA Platformu üyeliğini kabul etmesi durumunda, KULLANICI’nın bilgileri Veri Sorumlusu olarak JACCA tarafından saklanacaktır.
 5. KULLANICI’nın, JACCA Platformu’nun çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, JACCA KULLANICI’nın kimlik bilgilerini araştırma ve ilgili kuruma bildirme hakkına sahiptir.
 6. JACCA taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. JACCA’nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. KULLANICI işbu hakkı kabul eder. JACCA, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını aynı uygulama altında yeni tarih güncellemesi ile yayınlayacak, ayrıca gerek görmesi halinde elektronik posta ile KULLANICI’ya bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, JACCA tarafından yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır ve JACCA Platformu kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına tabi olacaktır.
 7. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri JACCA dâhilinde kullanan KULLANICI’nın hesabı, herhangi bir bildirim yapılmaksızın JACCA tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

(H)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1. JACCA, JACCA Platformu’nun üyesi olan KULLANICI’nın kişisel verilerine ilişkin işleme faaliyetlerinin detaylarına dair KVKK’nın 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini hazırlamış ve KULLANICI’nın bilgilerine sunmuştur. KULLANICI tarafından verilen bilgiler, söz konusu aydınlatma metninde detaylandırılan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacaktır.
 2. JACCA Platformu üzerinden işletmeleri değerlendiren JACCA Platformu üyesi olmayan KULLANICI verileri açısından JACCA veri işleyendir. Buradaki kişisel veriler veri sorumlusu olan İşletmeler adına tutulmakta ve saklanmaktadır. Bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak İşletmenin kişisel veri aydınlatma metinleri JACCA Platformu üzerindeki İşletme değerlendirme sayfasında KULLANICI bilgilerine sunulmuştur.
 3. JACCA, KVKK madde 12 uyarınca, söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 4. KULLANICI, kişisel verilerinin korunmasına ilişkin herhangi bir talepleri olması halinde ilgili aydınlatma metinlerinden erişebileceği İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ilgili veri sorumlusun başka bir ifade ile üyelik olmadan işletmenin değerlendirildiği durumunda veri sorumlusu olan İşletmeye, KULLANICI’nın JACCA Platformu üyesi olması durumunda veri sorumlusu JACCA’ya başvuruda bulunabilecektir.

(I)

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1.  İşbu Sözleşme’ye konu JACCA Platformu, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerle belirlenmiş olan fikri mülkiyet hukuku uyarınca korumaya tabidir. KULLANICI, bu ürünü kullanarak JACCA’nın söz konusu fikri mülkiyet haklarının farkında olduğunu beyan eder. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, JACCA’ya ait olan veya olacak olan herhangi bir ticari marka, ticari unvan veya sözleşme konusu ürün ve hizmetler ile ilişkili tüm fikirler, yöntemler, algoritmalar, formüller, süreçler ve kavramlar, gelecekteki tüm güncellemeler ve yükseltmeler ve diğer tüm iyileştirmeler, revizyonlar, düzeltmeler, yamalar, modifikasyonlar, genişletmeler, sürümler, yükseltmeler ve politika ve veri tabanı güncellemeleri ve JACCA ürünleri ve belgeleri dahilinde veya bunlara ilişkin diğer güncellemeler, yukarıda sayılanların herhangi birine dayanan tüm türev çalışmaları ve yukarıda sayılanların tüm kopyaları JACCA için önemli bir ticari değere sahip ticari sırları ve telif hakkı ile ilgili herhangi bir hakkı veya diğer herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının lisans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
 2.  JACCA, sözleşmeye konu olan ürünle ilgili olarak yalnızca KULLANICI’ya münhasır ve devri mümkün olmayan kullanım hakkı tanımaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına tekrar belirtmek gerekir ki verilecek olan lisansların ve lisanslara ait hakların KULLANICI dışında başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devri mümkün değildir. Aksi halde KULLANICI; JACCA’nın hukuki, idari ve/veya cezai taleple karşı karşıya kalması halinde, JACCA’nın tüm zararlarını, yazılı talep tarihinden itibaren tahakkuk edecek tüm kanuni temerrüt faizi bedeli ve diğer tüm ferileriyle birlikte ödemekle yükümlüdür.
 3.  KULLANICI, hiçbir medya üzerine (manyetik bant, kâğıt bant, disk hafıza kartuşları vb.) JACCA ürünlerini kopya edemez, çoğaltamaz, parçalara ayrılamaz ve Sözleşme’de belirtilen kapsam dışında kullanamaz. Ürünler, Sözleşme kapsamındaki Platform amacı dışında JACCA onayı olmadan üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişiye satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, yararına sunulamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
 4.  KULLANICI, başka yazılımlara ara işlerliği gerçekleştirmek amacı ile de olsa JACCA onayı olmadan bu bilgileri kopyalayamaz, çoğaltamaz, parçalara ayıramaz, sırasını bozamaz ve sair surette yararlanamaz, yazılımda hiçbir işlem yapamaz.

(J)

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 1. İşbu Sözleşme, Sözleşmenin hükümlerinin KULLANICI tarafından kabul edildiği andan itibaren geçerli olur.
 •  JACCA, işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartların KULLANICI tarafından ihlali halinde hizmetlerinin kullanımını askıya alma, içeriklerini kaldırma veya işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartları ihlal eden KULLANICI hesaplarını devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

(K)

DİĞER HÜKÜMLER

 1.  KULLANICI, JACCA Platformu üzerinde belirtmiş olduğu telefon numarası veya e-posta adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların ve ihbarların kendilerine ulaşmış kabul edileceğini ve adres değişikliği JACCA’ya yazılı olarak bildirilmediği takdirde daha önceki adreslere yapılacak olan tebligatın, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanında sözleşmeye ilişkin olarak JACCA’ya yönelik gerçekleştirilecek olan bildirimler [email protected]  e-posta adresine güvenli elektronik veya mobil imzalı şekilde iletilebilecektir. KULLANICI’ya yapılacak olan bildirimler ise KULLANICI tarafından doğrulama için bildirilmiş olan e-posta adresine veya telefon numarasına yapıldığı takdirde geçerli kabul edilecektir.
 • İşbu sözleşme 11 (onbir) sayfa ve 11 (onbir) başlıktan ibarettir.