İŞLETMELER İÇİN KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ – Jacca
Skip to content Skip to footer

(A)

TARAFLAR

 1. JACCA

Unvanı: MOBİTE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yenibosna Merkez Mh. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cd. No: 8 K: 4 Bahçelievler/İstanbul/Türkiye

Web-adresi: www.jacca.com

E-posta: [email protected]

 • FİRMA /İŞLETME

İşbu İşletmeler İçin Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamı ile belirlenen şartlar dâhilinde JACCA Platformunu işletmesinde kullanan üye İŞLETME’leri ifade eder.

(B)

TANIMLAR

İşbu Koşullar’da;

 1. JACCA Platformu/Platform:  İşbu sözleşmenin taraflarından olan Mobite Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne ait www.jacca.com web sayfası üzerinden ve ileride geliştirilecek farklı portallar üzerinden işbu sözleşmenin işbu sözleşmenin C maddesi tanımlı fikri ve sınai hakları JACCA’ya ait uygulamayı platformu,
 2. Koşullar:  İşbu JACCA İşletmeler İçin Kullanım Koşulları’nı,
 3. Kullanıcı:  JACCA Platformu’nun işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden bir veya birkaçını kullanan gerçek veya tüzel kişi, tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişileri,
 4. Alt Kullanıcı Hesapları: İşletmenin personelleri için işletme hesabı ile bağlantılı olarak açmış olduğu ve işletme hesapları ile aynı hükümlere tabi olan hesaplardır.
 5. Personel:  İŞLETME(ler) bünyesinde hizmet sektöründe yer alan ve JACCA Platformu dahilinde Kullanıcılar nezdinde profil bilgileri paylaşılan değerlendirmelerine tabi İŞLETME çalışanlarını,
 6. Gizli Bilgi: Tarafların, yöneticileri, acentaları, danışmanları ya da çalışanlarınca açıklanan ya da tarafların aralarındaki ilişki esnasında öğrenecekleri her türlü sözlü-yazılı tüm kurumsal bilgiler, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır, taraflar arasındaki her türlü ticari bilgi, üye ve üyelerin konuşma bilgileri, benzeri sektörel araştırma verileri, teknik altyapı, teknik bilgiler, müşteri bilgileri, müşteri ve müşterilerin konuşma bilgisi, kurumsal planlar, kurumsal stratejiler, müşteri listeleri, her türlü nitelikteki belgeler, çizimler, tablolar, kayıtlar, basılı ya da elektronik ortamda olmasından bağımsız her türlü bilgi ve veriler, veri tabanları, e-posta iletileri, e-posta konu başlıkları, e-posta gönderim listeleri, program ve kaynak kodları, bilgisayar yazılımları, test sonuçları, sistem mimarileri ve yapıları, bilgi sistemleri ve işleyiş bilgileri, bilgi sistemlerinde yer alan proje planları veya proje bilgileri ile tüm iş planları ve iş bilgileri dahil her türlü veri, log kaydı, teknik, mali, sistem, donanımsal ve yazılımsal tüm bilgi, rapor ve belgeler; ile ticari teamüller gereği gizli kalması gereken sair bilgiler yasal korumaya konu olamasa bile mutlak suretle gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilecektir. Kamuya mal olmuş bilgiler ve yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi niteliğinde değildir.
 7. Ticari Koşullar:  JACCA Platformu’nun kullanımına ilişkin olarak İŞLETME ile JACCA arasında akdedilmiş bulunan işbu Koşullar’ın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindeki ticari koşulları,

İfade eder.

(C)

JACCA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

JACCA Platformu, JACCA tarafından; aşağıdaki hizmetleri sağlayan uygulamadır;

 1. İşletme Değerlendirme: Kullanıcı şikayetlerinin anlık olarak İŞLETME yetkililerine ulaştırılması için tasarlanan,  öneri, bildirim ve şikayetlerin yetkililere ulaşmasını sağlayan hizmet.
 2. Çalışan Değerlendirme: İŞLETME çalışanlarının performansına ilişkin şikayet, öneri ve bildirim imkanı sağlayan hizmet.
 3. Fiyat Listesi Görüntüleme: İŞLETME’lerin menülerinde yer alan fiyat bilgilerine ulaşmalarını sağlayan hizmet.
 4. Menü Görüntüleme: Kullanıcıların, İŞLETME’lerindeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını, resimlerini, içeriklerini öğrenmelerini sağlayan hizmet.
 5. Sipariş Verme: KULLANICI’ların, işletmelerin ürün ve hizmetlerin fiyat bilgilerine ulaşmalarını ve bu bilgiler doğrultusunda kullanmayı dilediği hizmetleri veya tüketmeyi/ kullanmayı diledikleri ürünleri tek bir sanal sepet içerisinde toplamalarını, İşletme’nin JACCA Platformu nezdinde belirlemiş olduğu ödeme metotları aracılığıyla ödeme yaparak veya ödeme yapmaksızın oluşturmuş oldukları siparişi yetkililere iletmelerini sağlayan hizmettir.
 6. Ödeme Yapma: Kullanıcıların, İŞLETME’lerde almış oldukları hizmet sonrasında yapacakları ödemenin JACCA Platformu üzerinden JACCA’nın anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yapmalarını sağlayan hizmet.
 7. Yetkili/Garson Çağırma: Kullanıcının JACCA Platformu aracılığı ile İŞLETME’lerdeki yetkili/garson çağırmasını sağlayan hizmet.
 8. Anket Cevaplama: : Kullanıcının, İŞLETME’lerin kendilerine gönderecekleri anketleri cevaplamasını sağlayan hizmet.
 9. Sadakat Programı: Jacca’nın kendi müşterilerine Jacca Platformu aracılığıyla sunabileceği indirim amaçlı kullanılabilecek puan kazanma, ücretsiz ürün kazanma vb. sadakat uygulamalarını içeren program.

(D)

KOŞULLAR’IN KONUSU

İşbu Koşullar’ın konusu; taraflar arasında yukarıda Madde C uyarınca içeriği belirlenmiş olan JACCA Platformu’nun kullanım esaslarının ve bu esaslar doğrultusunda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

(E)

KOŞULLAR’IN SÜRESİ

İşbu Koşullar İŞLETME’nin JACCA Platformu’nu kullandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecek olup hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Koşullar aksi kararlaştırılmadığı halde kendiliğinden yenilenecek olup, yeni şartların oluşması halinde, bunlar JACCA tarafından belirlenerek İŞLETME’ye yazı ile bildirilecektir.

(F)

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1.  JACCA’nın Hak ve Yükümlülükleri

• JACCA, işbu Koşullar dâhilinde İŞLETME tarafından kendisi ile paylaşılan ve anlaşmalı İŞLETME çalışanlarına ilişkin kişisel verilerini hâlihazırdaki ve potansiyel Kullanıcılar’a yönelik bilgilendirme amaçlı kullanma hakkını haizdir.

• JACCA, Platform kapsamında sunduğu hizmet ile kendisine ait içerikler dışındaki içerikler açısından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup, İŞLETME bu kapsamda JACCA’nın bahsi geçen içeriklere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu bağlamda İŞLETME, kullanıcıların söz konusu içeriklere ilişkin taleplerini doğrudan kendisine yönelteceğini kabul etmektedir.

• Kullanıcı’nın JACCA’yı kullanarak vermiş olduğu siparişlerde fatura, fiş kesme yükümlülüğü JACCA’ya ait değildir. Fatura, fiş kesme yükümlülüğü İŞLETME’ye aittir. Fatura, fiş kesme ve ilgili konularda Vergi Hukuku ve Vergi Usul Kanunu kapsamında doğabilecek sorun ve zararlardan İŞLETME sorumludur. Bu sorun ve zararlardan JACCA sorumlu değildir. İŞLETME bu sorun ve zararlarla ilgili JACCA’nın sorumluluğuna gitmeyeceğini açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder.

• JACCA, faaliyetlerini gerçekleştirirken her türlü gerekliliklere özen göstererek faaliyette bulunur. Kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri alır.

 • JACCA, Platform üzerinden, İŞLETME’nin web sitesine, uygulamasına ve/veya diğer içeriklerine ‘bağlantı’ verebilir. Söz konusu bağlantı sadece referans kolaylığı nedeniyle JACCA tarafından sağlanmış olabileceği gibi İŞLETME tarafından da sağlanmış olabilir. JACCA’nın yukarıda bahsedildiği üzere İŞLETME web siteleri, uygulamaları ve/veya içeriklerine JACCA Platformu üzerinden bağlantı vermesi, söz konusu web siteleri, uygulamalar ve bunların içeriklerine yönelik herhangi türde bir beyan ve/veya garanti niteliğini taşımamaktadır. JACCA Platformu üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen İŞLETME siteleri ve/veya uygulamaları tarafından sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkındaki sorumluluk bütünüyle ilgili İŞLETME’ye aittir, JACCA’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

• İŞLETME’ye verilmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile JACCA Platformu yönetim paneline giriş sağlanabilir ve sunulmuş olan hizmetlere ait rapor, kullanıcı bilgileri, kullanıcı tercihleri, anket cevapları, yorumlar, menü ve fiyat listelerinin görüntülenmesi, kampanya ve tanıtımların düzenlenmesi, hizmetler kapsamında sunulan diğer tüm bilgi ve belgelere erişim sağlayabilir. İŞLETME’nin kendi hesabına erişebileceği alt hesapların açılmasından ve bu hesapların kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden JACCA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup tüm sorumluluk İŞLETME’ye aittir. Ana Kullanıcı ve açılmış olan alt hesapların kullanıcı adı ve şifrelerinin sorumluluğu İŞLETME’ye ait olup JACCA’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İŞLETME’nin bu şifreleri kaybetmesi, kopyalaması, çaldırması vs. sebepleri ile İŞLETME’nin, Kullanıcı’nın ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan İŞLETME sorumludur.  

• JACCA Platformu kapsamındaki Hizmet ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda JACCA’nın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

• JACCA, platform aracılığı ile sağlanan hizmetler kapsamında; İŞLETME ile Kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir itilaf ve/veya uyuşmazlıktan sorumlu tutulamaz, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

 •  JACCA tarafından İŞLETME’ye gönderilen SMS, elektronik posta, yapılan çağrılar vs. ulaşma eylemlerinin JACCA’nın kusuru dışında İŞLETME’ye ulaşmaması halinde İŞLETME’nin, Kullanıcı’nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı hiçbir zarardan JACCA sorumlu olmayacaktır. 

• İŞLETME’nin, JACCA Platformu aracılığı ile ortaya çıkan neticeleri çalışanlarının performans değerlendirmelerine konu etmesi ve buna dayanarak iş akitleri ve çalışma koşullarında değişikliğe gitmesi halinde, çalışanlar ile İŞLETME arasında vukuu bulabilecek ihtilaflarda, JACCA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. İŞLETME, bu hallerde JACCA’ya yöneltilebilecek her türlü itiraz, şikâyet ve davayı tek başına bertaraf etmekle yükümlüdür.

• JACCA, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak JACCA, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

• JACCA, madde C’de belirtilen hizmetlerin ifası kapsamında birinde doğrudan veya dolaylı olarak mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hariç olmak üzere herhangi bir zarardan sorumlu değildir. İŞLETME’nin eylemlerinden doğan tüm sonuçlarda, üçüncü kişiler dahil tüm taraflara karşı JACCA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. . İŞLETME, JACCA Platformu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanırken işbu belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle JACCA’nın, uğrayacağı her türlü zararı nakden, defeaten ve aynen tazmin etmeyi kabul eder. JACCA’ya yönlendirilen bir sorumluluk, adli veya idari bir yaptırım ve zarar, tazmin talebi olması durumunda JACCA’nın işbu zararın tamamını, doğrudan ve dolaylı zararını İŞLETME’ye rücu imkanı bulunacaktır.

 •  İŞLETME’nin Hak ve Yükümlülükleri

• İŞLETME, bünyesinde çalışan personel hakkında yapılan oylama ve değerlendirmeleri eş zamanlı olarak takip edebilecektir. Gerek bünyesindeki personel ve gerekse İŞLETME hakkında yapılan yorum ve/veya değerlendirme neticelerinden ve bunların her türlü sosyal mecrada paylaşılmasından dolayı oluşabilecek olumsuzluklardan JACCA sorumlu tutulamaz, işletme değerlendirmeyi ve/veya paylaşımı gerçekleştiren Kullanıcılar’ın kişisel bilgilerini JACCA’dan talep edemez.

• İŞLETME, JACCA tarafından gerekli görülmesi halinde ve İŞLETME ile JACCA’nın üzerinde mutabık kaldıkları şekilde; JACCA Platformu’nu tanıtır; sticker, pano afiş vs. gibi görsel araçları, herkesin kolayca görebileceği bir konumda sergiler.

 • İşletme, personelleri için açmış olduğu alt kullanıcı hesaplarının da işbu sözleşme kapsamında olduğunu, bu hesapların da sözleşme hükümleri ile bağlı olacağını ve yükümlülükleri yerine getireceklerini, getirmemeleri durumunda sözleşme kapsamındaki yaptırımlara İşletme’nin tabi olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

• İŞLETME, tüzel kişi sıfatı ile Kullanıcı olarak kayıt yaptıramaz. Aksi takdirde JACCA, İŞLETME’nin Kullanıcı sıfatı ile JACCA Platformu’nu kullanıp kullanmadığına bakmaksızın söz konusu geçersiz üyeliği derhal sonlandırma hakkını haizdir.

 •  Hizmetlerin kullanımı esnasında Kullanıcı’lardan elde edilen kişisel veriler açısından İŞLETME veri sorumlusudur ve KVKK’dan kaynaklanan aydınlatma, Açık rıza ve diğer sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu sorumluluklara aykırı hareket etmesi halinde İŞLETME’nin, Kullanıcı’nın ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan JACCA’nın sorumluluğu yoktur. Kullanıcılardan elde ettiği iletişim adreslerine izinsiz elektronik ileti gönderilmesi halinde sorumluluk İŞLETME’ye aittir. İŞLETME’nin açmış olduğu alt hesapların, hizmetlerin kullanımı sırasında Kullanıcı’lardan toplanan tüm verilere erişimi, İŞLETME’nin sorumluluğundadır. Bu erişim sebebiyle doğabilecek zararlardan JACCA sorumlu değildir.

• İŞLETME, işbu kullanım koşulları çerçevesinde kendisiyle paylaşılan kullanıcı bilgileri bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. Bu kapsamda İŞLETME ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Veri sorumlusu İŞLETME’nin KVKK’nın gerekliliklerini yerine getirip getirmemesi konusunda JACCA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. JACCA, İŞLETME’nin Platform’daki hizmetleri kullanarak kullanıcılardan elde ettiği kişisel veriler açısından veri işleyendir.

• İŞLETME, hiçbir şekilde, Koşullar kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

• İŞLETME, Platform üzerinden sunulan Hizmet ve içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısı tarafından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda JACCA’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

• İŞLETME, hiçbir şekilde ve nedenle JACCA Platformu’nu veya Platform kapsamındaki içerikleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Platform üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. İŞLETME, virüs, otomatik iptal programları (cancel bots), Truva Atı (Trojan Horse), zararlı kod, internet paketi araştırıcısı (flood ping), servis dışı bırakma (denial-of-service) atakları, paket veya IP sahteciliği (spoofing), sahte yönlendirme veya elektronik posta adresi bilgileri veya benzer yöntemler ya da teknoloji kullanımı dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’a sair şekillerde müdahalede bulunmayacaktır. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bununla beraber İŞLETME, JACCA ve JACCA Platformu ile rekabet edecek şekilde bir platform, uygulama, web sitesi ve/veya hizmet geliştiremez.

• İŞLETME, T.C. Anayasa’sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların JACCA Platformu aracılığıyla paylaşılamayacağını, bu gibi bir durumun varlığı halinde ise JACCA’nın hiçbir kusuru ve sorumluluğu olmadığını ve bu tip her türlü içeriğin JACCA tarafından derhal yayından kaldırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(G)

KONTROL DEĞİŞİKLİĞİ

Tarafların hisse yapısının ve/veya hissedarların kısmen ya da külliyen değişmesi ve/veya yönetim kontrolünün herhangi bir şekilde el değiştirmesi halinde, işbu Koşullar geçerliliğini tüm hükümleriyle birlikte aynen koruyacaktır. Tarafların halefleri; işbu Koşullar ile seleflerinin edinmiş olduğu tüm hak ve yükümlülükleri aynen kabul etmiş sayılırlar.

(H)

KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez. Böyle bir durumun oluşması halinde taraflar geçersiz olan veya geçersiz hale gelen hüküm ile amaçladıkları iktisadi sonucu gerçekleştirecek yeni bir hüküm üzerinde mutabık kalmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Mutabakatın sağlanamaması ve böylece sözleşmede boşluk oluşması halinde söz konusu boşluk taraflardan birinin talebi ile yetkili mahkeme tarafından doldurulur.

(I)

KOŞULLAR’IN TADİLİ

JACCA dilediği zamanda işbu Koşullar’da tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahip olup bu değişiklikler İŞLETME’ye bildirilmesi ile birlikte geçerlilik kazanacaktır. Ticari Koşullar’daki her türlü değişiklik ise tarafların yazılı mutabakatına tabi olacaktır.

(J)

MÜCBİR SEBEP

Koşullar’ın imzalandığı tarihte var olmayan ve/veya ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin veya her ikisinin de Koşullar ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ve/veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, işbu Koşullar kapsamında mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, salgın, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak/e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. İşbu mücbir sebep hali 15 (on beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak tazminatsız ve herhangi bir cezai yaptırım öngörülmeksizin fesih hakkı doğar.

(K)

GİZLİLİK

Taraflar, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğini sağlamayı, gizli bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin ya da 3.kişi ya da kurumların yararına kullanmamayı, izin verilen amaç dışında başka bir amaç için kullanmamayı ve/veya kullanılmasına izin vermemeyi, gizli bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı, izinsiz şekilde kopyalamamayı, ifşa etmemeyi ve ifşadan kaçınmak için tüm hukuki ya da diğer tedbirleri almayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Taraflar; iş bu Sözleşme’nin imza tarihinden önce veya sonra yazılı, sözlü, kağıt, disket, e-posta, Gizli Bilgi’ye erişim imkanı sağlama yoluyla veya diğer herhangi bir ortamda ya da başka herhangi bir vasıtayla diğer Taraf’tan ve/veya diğer Taraf’ın Müşterilerinden teslim aldığı, edindiği veya herhangi bir şekilde öğrendiği Gizli Bilgiyi en iyi şekilde muhafaza etmeyi, büyük bir gizlilik içinde korumayı, hissedarı olduğu şirketler veya acenteleri/temsilcileri/hissedarları da dahil hiçbir kişi, kurum, kuruluş kamu veya özel hukuk tüzel veya gerçek kişiliğine hiçbir surette açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, aralarında vaki olan  herhangi bir iş/işlem/proje/sözleşme/dolaylı-dolaysız iş yapış nedeniyle işbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce veya sonra yazılı, sözlü, disket, e-posta, Gizli Bilgi’ye erişim imkanı sağlama yoluyla veya diğer herhangi bir diğer ortamda ya da başka herhangi bir vasıtayla diğer Taraf’tan teslim aldığı , edindiği veya herhangi bir şekilde öğrendiği Gizli Bilgi’yi, bilmesi gerekmeyen yönetici, yetkili, temsilci ve personeline, açıklamamayı, hiçbir şart ve koşulda bu kişilere teslim etmemeyi, ifşa etmemeyi, devretmemeyi, paylaşmamayı, herhangi bir şekilde ibraz etmemeyi, bu konuda gereken her türlü tedbiri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen Gizli Bilgi’yi taraflar arasında yapılan/yapılacak Sözleşme’de belirtilen amaçlar ve şartlar için olsa dahi, diğer tarafın yazılı izni bulunmaksızın Gizli Bilgi’nin çoğaltılmaması, kopyalanmaması, yayınlanmaması, üçüncü kişilerin eline geçmemesi ve genel olarak güvenliğinin tam olarak sağlanmasıyla yükümlü olduğunu, bu konuda gerekli her türlü tedbiri, önlemi, güvenlik uygulamalarını, gerekli iç kontrol mekanizmalarını oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Taraflar; işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde üçüncü şahsa devredemez.

Taraflar, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını diğer tarafa ait gizli bilgileri korumakta da göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, kendi Gizli Bilgileri üzerinde münhasıran hak sahibidir.

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da işbu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde diğer tarafa derhal iade edilecektir.  Taraflar uhdesinde hiçbir şekilde diğer tarafa ait herhangi bir gizli bilgi içeren materyal bulundurmayacaktır.  Şu kadar ki, taraflar gizli bilginin yasal bir saklama süresince tutulmasının gerekmesi halinde ise taraflar bu bilgilere erişimi sınırlandıracak ve gizli bilginin ifşa olmaması için her türlü önlemi almaya devam edecektir.

Taraflar, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında gizli bilgileri 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki ve hizmet sözleşmesi sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

Veri işleyen statüsündeki taraf; Sözleşme konusu gizliliğin korunmasına ilişkin güvenliğin sağlanması için gerekli altyapı, donanım, fiziksel güvenlik ve kontrol için şartlarını oluşturacak ve bu şartların sürekli işler durumda olmasını sağlayacaktır. İş bu Gizlilik Sözleşmesi’nin her ne şekilde olursa olsun sona ermesi halinde Taraflar’ın, diğer Taraf’a ait Gizli Bilgi’ye erişilmesi engellenecek ve geri dönülmez bir şekilde bilgisayar sisteminden kayıtları silecektir. Basılmış bilgiler ile basılmış ya da basılmamış her türlü Gizli Bilgi, iş bu Sözleşme ile düzenlenmiş hizmet için kullanımının ardından derhal imha edilecek ve/veya diğer Taraf’a iade edilecektir.  Tarafların istemesi durumunda veya verilmiş olan Gizli Bilgi’lerin artık Tarafların Sözleşme’deki sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekmemesi veya mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük doğurmaması halinde, Taraflar, her türlü Gizli Bilgi’yi ve kopyalarını diğer Taraf’a iade etmeyi ve bununla ilgili tüm materyali diğer Taraf’ın belirleyeceği personel huzurunda imha etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

(L)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

            Taraflar birbirlerine aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak; 6698 sayılı KVKK’da yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işlemekle yükümlüdür.

            Taraflar birbirleri ile paylaşılan kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Bu süreler geçtiğinde ise taraflar birbirleri adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, diğer tarafa devredecek, sistemlerinden asıl ve yedeklerini silecektir.

            Taraflar birbirleri ile paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri alacağını ve bu verileri Sözleşme’ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

            Tarafların birbirlerine sunduğu işbu asıl sözleşmenin konusu hizmete ilişkin olarak veri işleyen statüsünde bulunan tarafın alt işveren çalıştırması ve dolayısıyla diğer tarafa ait kişisel verileri alt işverene aktarması gereken durumlarda, önceden diğer tarafa bilgi verecektir. Veri işleyen statüsündeki tarafın, alt işverenle imza edeceği sözleşmenin, asgari olarak Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde imza edilmesi gereklidir.

            Taraflar ayrıca, 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri alacaktır ve bu önlemlerin alınması hususunda müştereken sorumlu olacaklardır.

            Taraflar işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır. 

            Taraflar kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer tarafa bildirecektir.

            Taraflar işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı KVKK hükümlerine uygun süreçler işlettiklerini yaptıracakları iç veya dış denetim ile sağlayacaklardır.

(M)

TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar, herhangi bir adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, Taraflar bölümünde belirtilen adresleri geçerli tebligat adresi olarak kabul edilir.

(N)

UYGULANACAK HUKUK ve UYUŞMAZLIK HALİ

İşbu Koşullar Türk Hukuku’na tabidir. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, aslen işbu Koşullar ve eklerine dayanılmakla birlikte, işbu Koşullar’dan doğabilecek uyuşmazlıkların taraflar arasında sulh yoluyla halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

(O)

EKLER

İşbu Koşullar ekleri ile bir bütündür ve Koşullar’a yapılan atıflar eklerine yapılmış kabul edilir. Koşullar ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda eklerde yer alan hükümler geçerli kabul edilecektir.

İşbu sözleşme 9 (dokuz) sayfa ve 15 (onbeş) maddeden ibarettir.